Sweet Wedding kiállítás Logo

Egyedi Nyereményjáték Szabályzat

Egyedi Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték Szervezője: Sweet Wedding Kft

SZÉKHELYE: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C            

CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 01-09-416935

ADÓSZÁMA: 32300945-2-42

TELEFON: +36 30 691 4180

EMAIL: info@sweetweddingclub.hu      

Nyereményjáték leírása: A Sweet Wedding Esküvőkiállítás és Vásár szervezője Sweet Wedding Kft. által szervezett nyereményjátékon a 2024. március 2-án, a Lurdy Rendezvényházban szervezett Sweet Wedding Esküvőkiállítás és Vásár nevű rendezvényére helyszínen jegyet vásárló, a www.sweetweddingkiallitas.hu weboldalon jegyet vásárló természetes személyek között egy 200,000 Ft, azaz kettőszázezer forint értékű vouchert sorsolunk ki, mely összeg kizárólag esküvővel kapcsolatos költségekre váltható be bármely magyarországi székhelyű szolgáltatónál. Az esküvői költségek köre kiterjed a helyszín szolgáltatóktól a nászút szolgáltatókig, kizárólag az esküvőhöz kötődő költségekre. A nyeremény összege több különböző szolgáltatás kifizetésére fordítható. Összesen 3 db nyertest sorsolunk, amennyiben egyik nyertes sem tart igényt a nyereményére, úgy a nyeremény értéke visszakerül a nyereményalapba, és a soron következő Sweet Wedding Esküvőkiállítás és Vásár nevezetű rendezvényre kumulálódik a nyereményalapba.

Játék időtartama: 2023.12.08. – 2024.03.02.

Jelentkezés a játékra: Jegyvásárlással a www.sweetweddingkiallitas.hu oldalon vagy személyesen a kiállításon

Nyeremény: 200,000 Ft értékű nyeremény voucher, mely beváltható bármely magyarországi székhelyű szolgáltatónál, kizárlólag esküvőszervezéshez kötődő költségekre.

A nyertesek kiválasztása, értesítés: A kiállításra jegyvásárlók email címét felhasználva listát készítünk, melyet feltöltünk a random.org sorsoló oldalra, az így kiválasztott első, második és harmadik nyertes email címét fogjuk elmenteni, és a sorsolás sorrendjében értesítjük őket. Amennyiben az első szerencsés nyertes elfogadja a nyereményét, akkor az utána következőket nem fogjuk személyesen értesíteni.

Sorsolás időpontja: 2024. március 3. 19ó00

A sorsolás helyszíne: random.org és közvetítve élő videóban nyilvánosan a Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/sweetweddingclub)

Nyereményjáték átvétele: személyesen és emailben

Tájékoztatunk, hogy Te, mint felhasználó, a játékon történő részvétellel és a honlapon történő böngészéssel kinyilvánítod, hogy magadra nézve kötelező érvényűnek elismered és elfogadod az alábbi Általános Nyereményjáték Szabályzatot. Figyelmesen olvasd el a dokumentumot és kizárólag abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásinkat, amennyiben annak minden pontjával egyetértesz.

Nyereményjáték Általános Szerződési Feltételei

Jelen Nyereményjáték szabályzat, a Szervező által a helyszínen (annak weboldalán, illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra vonatkozik, az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

  1. Fogalmak

Szervező: Akinek a nyereményjáték az érdekében történik, aki a promóció és nyereményjáték feltételeit meghatározza, dönt a sorsolás időpontjáról, helyszínéről, az egyedi nyereményjáték szabályairól.

Résztvevők: Az a természetes személy, aki a Roll nevű alkalmazás szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, és nyilvánosan tartalmat állít elő és oszt meg a közösségi média portálokon.

Természetes személyekre vonatkozó előírások:

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. (Facebook szabályzat korlátai alapján)

Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, az érdemi ügyintézésre, törvényes képviselője jelenlétében van lehetőség.

A Játékból kizáró okok:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselők, munkavállalók, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni érvényes regisztráció birtokában, az adott játék leírása alapján lehet. A részvétel elengedhetetlen feltétele, hogy a résztvevő a fenti speciális nyereményjáték feltételeit betartsa. Regisztráció lehetséges (e-mail cím, név, vagy más személyes adat megadásával)

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mailcím /telefonszám megadása – melyeket esetleg már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni. A részvétel Facebook fiókkal történő regisztráció során nem lehetséges. Erről mindenkor a fenti speciális szabályok rendelkeznek.

Egy játékos csak EGY érvényes regisztrációval játszhat, ha valaki mégis többször vesz részt egy adott játékban, automatikusan kizárásra kerül. Egy fiókról érkező pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban.

A Játékos kizárólag abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Jogalap, mindenkor a résztvevő hozzájárulása.

4. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra nem ruházhatók át. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

5. A nyertesek kiválasztása, értesítés

A játék lezárultát követően a nyereményjátékok sorsolásra kerülnek. A nyertes azok közül az érvényesen regisztrálók közül kerül ki, aki az adott nyereményjáték vonatkozásában az egyes játék leírások alapján kielégített minden követelményt.

A sorsolás helyszíne:

A sorsolás helyszínét, annak pontos időpontját az egyes konkrét Játék leírások tartalmazzák.

Mindenkor a Facebook alkalmazáson keresztül, illetékes vezető jelenlétében történik a sorsolás. Arról minden esetben jegyzőkönyv vagy ezzel egyenértékű igazoló dokumentum készül.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon, vagy az applikáción keresztül kiküldött üzenet formájában értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.  A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

6. Nyeremény átvétele

A nyereményjáték átvételének módját az egyes konkrét Játék leírások tartalmazzák.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy Székhelyén, Telephelyén személyesen adja át a nyerteseknek, a választás és mérlegelés joga a Szervezőt illeti. A nyeremények országhatáron kívülre történő postázása nem lehetséges. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, kísérletet tesz a nyertesek nevének közzétételére oly módon, hogy azt Weboldalán vagy más egyéb közösségi média Fórumon nyilvánosságra hozza. Ha a nyilvánosságra hozatal nem vezet eredményre, 15 napos türelmi idő leteltét követően a nyereményjáték hatályát veszi.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek ide vonatkozó kitételei valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul, az abban foglalt megőrzési időnek eleget téve.

A nyereményjáték ideje alatt, a játékkal kapcsolatos személyes adatok kezelésének tekintetében Szervező adatkezelőnek minősül.

A személyes adatok felvétele, kezelése és tárolása a Játékosok önkéntes hozzájárulásán alapszik, célja az adott nyereményjátékban történő részvétel regisztrációja, annak szakszerű és szabályos nyomon követése.

A Játékosok a részvétellel és regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

– regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét/ telefonszámát, e-mail címét, a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye

– játékos beleegyezik, hogy a nyereményjáték ideje alatt és azzal összefüggésben rendszer értesítéseket és üzenetet kapjon

– Alkalmazásgazda a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül, a tárolt adatokat a szerverén központilag tárolja. Saját Adatkezelési Tájékoztatójáról bővebben a weblapon olvashat.

Szervező a nyertes Játékos személyes adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrzi.

Amennyiben a nyeremény kézbesítésére kerül sor, adatfeldolgozóként a Magyar Posta Zrt., vagy bármilyen más csomagküldő-szállítási és logisztikai szolgáltató eljárhat.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, a rendszerből azokat törli/zárolja. Ebben az esetben játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti. Az érintettek jogairól bővebben az Adatkezelési Szabályzatban olvashat.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

A jogosulatlan felhasználásból eredő kártérítési kötelezettségért Szervező felel, a játék vége után 30 nappal a személyes adatok automatikusan törlődnek.

Az adatokat csak a Szervező jogosult megismerni. A Szervező biztosítja a Játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF, Adatvédelmi Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató. Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az általános adatvédelmi irányelv rendelkezései irányadók.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.